На 30 юни е общественото обсъждане на проекта на Програмата за качеството на атмосферния въздух в Русе

164

На 30 юни от 17 часа в зала Св. Георги на Община Русе ще се проведе общественото обсъждане на проекта на предварителния вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“ Обсъждането може да бъде следено в реално време на този линк.

Основната цел на програмата е да се идентифицират и планират най-подходящите за местните  условия  и  същевременно  ефективни мерки за подобряване качеството  на  атмосферния  въздух,  които да доведат  до  постигане и поддържане  на определените  в  европейското  и  националното  законодателство  норми  за опазване  на човешкото  здраве.

Програмата се разработва само за фините прахови частици с описания размер и тя касае правомощията на местната власт, съгласно действащото законодателство.

 Документът е достъпен на четири части тук.

Становища, мнения и коментари по него могат да бъдат изпращани писмено до 1 юли:

•        на хартиен носител до адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ №6

на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“;

•        по електронен път на e-mail: r.vutsova@ruse-bg.eu;

относно: Проект на предварителен вариант на „Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ2,5 на Община Русе за периода 2021-2026 г.“.