Невена Колева – управител на Кредитен център за тенденциите в банкирането и днешния празник

1714

 

Невена Колева – управител на Кредитен център за тенденциите в банкирането и днешния празник
Интервю: Галя Савова