Невена Колева – управител на Кредитен център за тенденциите в банкирането и днешния празник

3478

 

Невена Колева – управител на Кредитен център за тенденциите в банкирането и днешния празник
Интервю: Галя Савова