Невена Колева – управител на Кредитен център за тенденциите в банкирането и днешния празник

2446

 

Невена Колева – управител на Кредитен център за тенденциите в банкирането и днешния празник
Интервю: Галя Савова