Димитър Недев, зам.-кмет Комунални дейности, Община Русе: Изработваме по-гъвкава схема за градския транспрот в периода на Извънредно положение

892

Интервю: Галя Савова