Немският ансамбъл „Crush“ с премиера на МФ „Мартенски музикални дни“

1105

Репортаж: Лилия Рачева