Неопитни или много опитни работници най-често жертви на трудови злополуки

389

Репортаж: Теодора Копчева