Неопитни или много опитни работници най-често жертви на трудови злополуки

329

Репортаж: Теодора Копчева