Неопитни или много опитни работници най-често жертви на трудови злополуки

282

Репортаж: Теодора Копчева