Неопитни или много опитни работници най-често жертви на трудови злополуки

249

Репортаж: Теодора Копчева