Николай Кутинчев за спортния риболов и предстоящото състезание в Пловдив

1043

Интервю: Лилия Рачева