Николай Кутинчев за спортния риболов и предстоящото състезание в Пловдив

848

Интервю: Лилия Рачева