Нова социална услуга предоставя работа на безработните

184

Интервю на Галя Савова с Радостина Пейкова,
н-к отдел „Здравеопазване“