Нова специалност се въвежда в ПГИУ „Елиас Канети“

2173

Интервю на Галя Савова с Анелия Георгиева, директор на гимназията.