Новините на Радио Русе от 01.06.2023 г.

208

Новините на Радио Русе от 01.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.