Новините на Радио Русе от 01.07.2022 г.

331

Новините на Радио Русе от 01.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.