Новините на Радио Русе от 01.11.2023 г.

203

Новините на Радио Русе от 01.11.2023 г., представени от Лилия Рачева.