Новините на Радио Русе от 01.12.2017 г.

1199

Новините на Радио Русе от 01.12.2017 г., представени от Лилия Рачева