Новините на Радио Русе от 01.12.2021 г.

147

Новините на Радио Русе от 01.12.2021 г., представени от Теодора Копчева