Новините на Радио Русе от 01.12.2022 г.

158

Новините на Радио Русе от 01.12.2022 г., представени от Теодора Копчева.