Новините на Радио Русе от 02.01.2020 г.

490

Новините на Радио Русе от 02.01.2020 г., представени от Лилия Рачева