Новините на Радио Русе от 02.06.2020 г.

270

Новините на Радио Русе от 02.06.2020 г., представени от Лилия Рачева