Новините на Радио Русе от 02.06.2023 г.

227

Новините на Радио Русе от 02.06.2023 г., представени от Лилия Рачева.