Новините на Радио Русе от 02.07.2020 г.

392

Новините на Радио Русе от 02.07.2020 г., представени от Теодора Копчева