Новините на Радио Русе от 02.08.2022 г.

182

Новините на Радио Русе от 02.08.2022 г., представени от Теодора Копчева.