Новините на Радио Русе от 02.09.2022 г.

206

Новините на Радио Русе от 02.09.2022 г., представени от Лилия Рачева.