Новините на Радио Русе от 02.10.2023 г.

242

Новините на Радио Русе от 02.10.2023 г., представени от Теодора Копчева.