Новините на Радио Русе от 02.11.2023 г.

199

Новините на Радио Русе от 02.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.