Новините на Радио Русе от 02.12.2022 г.

162

Новините на Радио Русе от 02.12.2022 г., представени от Лилия Рачева.