Новините на Радио Русе от 03.01.2020 г.

474

Новините на Радио Русе от 03.01.2020 г., представени от Лилия Рачева