Новините на Радио Русе от 03.06.2022 г.

357

Новините на Радио Русе от 03.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.