Новините на Радио Русе от 03.07.2020 г.

411

Новините на Радио Русе от 03.07.2020 г., представени от Теодора Копчева