Новините на Радио Русе от 03.08.2020 г.

355

Новините на Радио Русе от 03.08.2020 г., представени от Теодора Копчева