Новините на Радио Русе от 03.09.2020 г.

416

Новините на Радио Русе от 03.09.2020 г., представени от Теодора Копчева