Новините на Радио Русе от 03.11.2023 г.

172

Новините на Радио Русе от 03.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.