Новините на Радио Русе от 03.12.2019 г.

445

Новините на Радио Русе от 03.12.2019 г., представени от Теодора Копчева