Новините на Радио Русе от 24.06.2019 г.

337

Новините на Радио Русе от 04.06.2019 г., представени от Лилия Рачева