Новините на Радио Русе от 04.08.2022 г.

151

Новините на Радио Русе от 04.08.2022 г., представени от Теодора Копчева.