Новините на Радио Русе от 04.12.2017 г.

374

Новините на Радио Русе от 04.12.2017 г., представени от Лилия Рачева.