Новините на Радио Русе от 04.12.2019 г.

397

Новините на Радио Русе от 04.12.2019 г., представени от Лилия Рачева