Новините на Радио Русе от 04.12.2019 г.

466

Новините на Радио Русе от 04.12.2019 г., представени от Лилия Рачева