Новините на Радио Русе от 05.07.2022 г.

217

Новините на Радио Русе от 05.07.2022 г., представени от Лилия Рачева.