Новините на Радио Русе от 05.07.2023 г.

378

Новините на Радио Русе от 05.07.2023 г., представени от Теодора Копчева.