Новините на Радио Русе от 05.08.2020 г.

205

Новините на Радио Русе от 05.08.2020 г., представени от Теодора Копчева