Новините на Радио Русе от 05.08.2020 г.

370

Новините на Радио Русе от 05.08.2020 г., представени от Теодора Копчева