Новините на Радио Русе от 05.08.2022 г.

154

Новините на Радио Русе от 05.08.2022 г., представени от Галя Савова.