Новините на Радио Русе от 05.12.2017 г.

1690

Новините на Радио Русе от 05.12.2017 г., представени от Теодора Копчева.