Новините на Радио Русе от 05.12.2022 г.

213

Новините на Радио Русе от 05.12.2022 г., представени от Теодора Копчева.