Новините на Радио Русе от 06.01.2020 г.

492

Новините на Радио Русе от 06.01.2020 г., представени от Лилия Рачева