Новините на Радио Русе от 06.02.2018 г.

1537

Новините на Радио Русе от 06.02.2018 г., представени от Теодора Копчева.