Новините на Радио Русе от 06.04.2020 г.

354

Новините на Радио Русе от 06.04.2020 г., представени от Теодора Копчева