Новините на Радио Русе от 06.07.2020 г.

209

Новините на Радио Русе от 06.07.2020 г., представени от Теодора Копчева