Новините на Радио Русе от 06.07.2022 г.

227

Новините на Радио Русе от 06.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.