Новините на Радио Русе от 06.07.2022 г.

203

Новините на Радио Русе от 06.07.2022 г., представени от Теодора Копчева.