Новините на Радио Русе от 06.07.2023 г.

257

Новините на Радио Русе от 06.07.2023 г., представени от Лилия Рачева.