Новините на Радио Русе от 06.08.2020 г.

190

Новините на Радио Русе от 06.08.2020 г., представени от Теодора Копчева