Новините на Радио Русе от 06.10.2023 г.

242

Новините на Радио Русе от 06.10.2023 г., представени от Лилия Рачева.