Новините на Радио Русе от 06.11.2023 г.

192

Новините на Радио Русе от 06.11.2023 г., представени от Теодора Копчева.