Новините на Радио Русе от 06.12.2017 г.

468

Новините на Радио Русе от 06.12.2017 г., представени от Галя Савова.